TATU O'qituvchi-Talaba Tizimi

Umumiy fanlar ro`yxati

Fan nomi Soat soni Semestr
1 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
2 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
3 Chet tili 74 1
4 Rus tili 62 1
5 O`zbek (QQ) tili 62 1
6 Huquqshunuslik 66 1
7 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
8 Muhandislik psixologiyasi 60 1
9 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
10 Fizika 180 1
11 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
12 Oliy matematika 178 1
13 Chet tili 74 1
14 Rus tili 62 1
15 O`zbek (QQ) tili 62 1
16 Huquqshunuslik 66 1
17 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
18 Rus tili 62 1
19 Muhandislik psixologiyasi 60 1
20 Kasbiy pedagogik faoliyatga kirish. 56 1
21 Chet tili 74 1
22 Rus tili 62 1
23 O`zbek (QQ) tili 62 1
24 Huquqshunuslik 66 1
25 Muhandislik psixologiyasi 60 1
26 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
27 Chet tili 74 1
28 Rus tili 62 1
29 O`zbek (QQ) tili 62 1
30 Huquqshunuslik 66 1
31 Muhandislik psixologiyasi 66 1
32 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
33 Chet tili 74 1
34 Rus tili 62 1
35 O`zbek (QQ) tili 62 1
36 Huquqshunuslik 66 1
37 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
38 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
39 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
40 Oliy matematika 178 1
41 Fizika 180 1
42 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
43 Oliy matematika 178 1
44 Qoraqalpoq tili 62 1
45 Fizika 180 1
46 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
47 Oliy matematika 178 1
48 Fizika 180 1
49 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
50 Oliy matematika 168 1
51 Pedagogik valologiya 88 1
52 Fizika 180 1
53 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
54 Oliy matematika 168 1
55 Fizika 180 1
56 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
57 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
58 Fizika 180 1
59 Fizika 180 1
60 Oliy matematika 168 1
61 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
62 Fizika 180 1
63 Oliy matematika 168 1
64 Pedagogik valologiya 88 1
65 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
66 Fizika 180 1
67 Qoraqalpoq tili 62 1
68 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
69 Oliy matematika 178 1
70 Fizika 180 1
71 Oliy matematika 168 1
72 Pedagogik valologiya 88 1
73 Fizika 180 1
74 Metrologiya,standart. va sertifikat. 122 1
75 Oliy matematika 168 1
76 Oliy matematika 178 1
77 C++ dasturlash 90 1
78 Muhandislik psixologiyasi 66 1
79 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
80 Chet tili 74 1
81 Rus tili 62 1
82 O`zbek (QQ) tili 62 1
83 Huquqshunuslik 66 1
84 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
85 Kasbiy pedagogik faoliyatga kirish. 56 1
86 Muhandislik psixologiyasi 60 1
87 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
88 Chet tili 74 1
89 O`zbek (QQ) tili 62 1
90 Huquqshunuslik 66 1
91 Muhandislik psixologiyasi 60 1
92 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
93 Muhandislik psixologiyasi 60 1
94 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
95 Qoraqalpoq tili 62 1
96 Huquqshunuslik 66 1
97 O`zbek (QQ) tili 62 1
98 C++ dasturlash 90 1
99 C++ dasturlash 90 1
100 C++ da dasturlash 90 1
101 C++ da dasturlash 90 1
102 C++ da dasturlash 90 1
103 C++ da dasturlash 90 1
104 C++ da dasturlash 90 1
105 C++ da dasturlash 90 1
106 C++ da dasturlash 90 1
107 C++ da dasturlash 90 1
108 C++ da dasturlash 90 1
109 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
110 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
111 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
112 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
113 Chet tili 74 1
114 Rus tili 62 1
115 Chet tili 74 1
116 Rus tili 62 1
117 Rus tili 62 1
118 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
119 Huquqshunuslik 66 1
120 Muhandislik psixologiyasi 60 1
121 Kasbiy pedagogik faoliyatga kirish. 56 1
122 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
123 Huquqshunuslik 66 1
124 Chet tili 74 1
125 O`zbek (QQ) tili 62 1
126 Rus tili 62 1
127 Chet tili 74 1
128 Muhandislik psixologiyasi 66 1
129 O`zbek (QQ) tili 62 1
130 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
131 Jismoniy madaniyat va sport 30 1
132 Chet tili 74 1
133 Huquqshunuslik 66 1
134 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
135 Muhandislik psixologiyasi 60 1
136 O`zbekiston va QQ tarixi 66 1
137 Muhandislik psixologiyasi 60 1
138 Huquqshunuslik 66 1
139 O`zbek (QQ) tili 62 1
140 O`zbek (QQ) tili 62 1
141 Rus tili 62 1
142 Elektronika 142 3
143 Dasturlash tamoyillari 72 3
144 Elektromagnetizm 132 3
145 Algoritmlashga kirish 54 3
146 C++ da dasturlash 156 3
147 LINUX operatsiyon tizimi 128 3
148 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
149 C++ da dasturlash 156 3
150 LINUX operatsiyon tizimi 128 3
151 C++ da dasturlash 156 3
152 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
153 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
154 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
155 Elektronika 142 3
156 C++ da dasturlash 156 3
157 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
158 C++ da dasturlash 156 3
159 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
160 C++ da dasturlash 156 3
161 LINUX operatsiyon tizimi 128 3
162 Biznes boshqarish asoslari 130 3
163 Elektr zanjirlar nazariyasi 142 3
164 Elektromagnetizm 132 3
165 Elektr zanjirlar nazariyasi 142 3
166 Masofaviy ta'lim texn va vosita 84 3
167 C++ da dasturlash 156 3
168 Dasturlash tamoyillari 72 3
169 Elektromagnetizm 132 3
170 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
171 Elektromagnetizm 132 3
172 Elektr zanjirlar nazariyasi 142 3
173 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
174 Kompyuter arxitekturasi 172 3
175 Kompyuter arxitekturasi 172 3
176 Kompyuter arxitekturasi 172 3
177 Masofaviy ta'lim texn va vosita 84 3
178 Masofaviy ta'lim texn va vosita 84 3
179 Biznes boshqarish asoslari 130 3
180 Elektromagnetizm 132 3
181 C++ da dasturlash 156 3
182 Biznes boshqarish asoslari 130 3
183 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
184 Chet tili 74 3
185 Biznes boshqarish asoslari 130 3
186 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
187 Chet tili 74 3
188 Biznes boshqarish asoslari 130 3
189 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
190 Chet tili 74 3
191 Dasturiy ta`minotni test. va teksh. 118 3
192 Biznes boshqarish asoslari 130 3
193 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
194 Chet tili 74 3
195 Biznes boshqarish asoslari 130 3
196 Chet tili 74 3
197 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
198 Chet tili 74 3
199 Biznes boshqarish asoslari 130 3
200 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
201 Chet tili 74 3
202 Kasbiy psixologiya 122 3
203 Kasbiy pedagogika 150 3
204 Biznes boshqarish asoslari 130 3
205 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
206 Chet tili 74 3
207 Kasbiy psixologiya 122 3
208 Kasbiy pedagogika 150 3
209 Biznes boshqarish asoslari 130 3
210 Dasturiy ta`minotni test. va teksh. 118 3
211 Kasbiy psixologiya 122 3
212 Kasbiy pedagogika 150 3
213 C++ da dasturlash 156 3
214 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
215 C++ da dasturlash 156 3
216 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
217 Chet tili 74 3
218 Dasturlash tamoyillari 114 3
219 C++ da dasturlash 156 3
220 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
221 Algoritmga kirishish 114 3
222 Algoritmga kirishish 114 3
223 Algoritmga kirishish 114 3
224 Algoritmlashga kirish 98 3
225 Elektronika 142 3
226 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
227 C++ da dasturlash 156 3
228 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
229 Chet tili 74 3
230 Biznes boshqarish asoslari 130 3
231 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
232 Chet tili 74 3
233 Biznes boshqarish asoslari 130 3
234 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
235 Jismoniy madaniyat va sport 30 3
236 Chet tili 74 3
237 Dasturiy ta`minotni test. va teksh. 118 3
238 Extimol. nazar. mat. stat. va disk. mat. 202 3
239 Algoritmlashga kirish 54 3
240 RMQL 181 4
241 RMQL 181 4
242 RMQL 181 4
243 Kompyuter arxitekturasi 128 4
244 RMQL 181 4
245 Aloqa qurilmalari QTETM 128 4
246 Signallar va tizimlar 142 4
247 RMQL 181 4
248 Zamon o'qish texn vos va u foy met 114 4
249 Kompyuter arxitekturasi 120 4
250 Zamon o'qish texn vos va u foy met 114 4
251 Kompyuter arxitekturasi 120 4
252 Zamon o'qish texn vos va u foy met 114 4
253 Kompyuter arxitekturasi 120 4
254 Kompyuter arxitekturasi 128 4
255 Kompyuter arxitekturasi 128 4
256 RMQL 181 4
257 Signallar va tizimlar 142 4
258 RMQL 181 4
259 RMQL 181 4
260 Aloqa qurilmalari QTETM 128 4
261 Signallar va tizimlar 142 4
262 RMQL 181 4
263 Aloqa qurilmalari QTETM 128 4
264 RMQL 181 4
265 RMQL 181 4
266 RMQL 181 4
267 Dasturiy konfigur. tarmoqlar 54 5
268 Web dasturlash 72 5
269 Dasturiy konfigur. tarmoqlar 54 5
270 Web ilovalarni yaratish 108 5
271 Web dasturlash 72 5
272 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
273 Muhandislik psixologiyasi 60 5
274 Chet tili 74 5
275 Muhandislik psixologiyasi 60 5
276 Chet tili 74 5
277 Chet tili 74 5
278 Muhandislik psixologiyasi 60 5
279 Muhandislik psixologiyasi 60 5
280 Chet tili 74 5
281 Muhandislik psixologiyasi 60 5
282 Chet tili 74 5
283 Muhandislik psixologiyasi 60 5
284 Chet tili 74 5
285 Malumotlar bazasini boshqarish tizimlari 135 5
286 Muhandislik psixologiyasi 60 5
287 Dasturiy konfigur. tarmoqlar 54 5
288 Adobe Flash DYO'MIYT 108 5
289 Mikroprosessor 122 5
290 Telekommunikatsiyada dasturlash 132 5
291 Elektr aloqa asoslari 142 5
292 Telekommunikatsiyada operatsion tizimlar 142 5
293 Telekommunikatsiyada operatsion tizimlar 142 5
294 O'qitish natija baho zamonaviy vosita 124 5
295 Mikroprosessor 122 5
296 Telekommunikatsiyada dasturlash 132 5
297 Elektr aloqa asoslari 142 5
298 Telekommunikatsiyada operatsion tizimlar 142 5
299 Mikroprosessor 122 5
300 Adobe Flash DYO'MIYT 108 5
301 Adobe Flash DYO'MIYT 108 5
302 O'qitish natija baho zamonaviy vosita 124 5
303 Elektr aloqa asoslari 142 5
304 Oliy matimatikaning maxsus boplari 100 5
305 Operatsion tizimlar 120 5
306 Operatsion tizimlar 120 5
307 Operatsion tizimlar 120 5
308 Boshqarish tizimlari 86 5
309 Boshqarish tizimlari 86 5
310 Boshqarish tizimlari 86 5
311 Ta'limda axborot texnologiyalari 124 5
312 Ta'limda axborot texnologiyalari 124 5
313 Ta'limda axborot texnologiyalari 124 5
314 O'qitish natija baho zamonaviy vosita 124 5
315 Telekommunikatsiyada dasturlash 132 5
316 Telekommunikatsiyada dasturlash 132 5
317 Malumotlar bazasini boshqarish tizimlari 135 5
318 Malumotlar bazasini boshqarish tizimlari 135 5
319 Dasturlash tillari 114 5
320 Malumotlar kommunikatsiyasi 136 5
321 Malumotlarning intellektual taxlili 112 5
322 Biznes tizimlar taxlili va loyixalsh 144 5
323 Dasturlash tillari 114 5
324 Malumotlar kommunikatsiyasi 136 5
325 Malumotlar bazasi 172 5
326 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
327 Axborot va kodlash nazaryalari 142 5
328 Mikroprosessor 122 5
329 Dasturiy konfigur. tarmoqlar 54 5
330 Axborot va kodlash nazaryalari 142 5
331 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
332 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
333 Chet tili 74 5
334 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
335 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
336 Malumotlarning intellektual taxlili 112 5
337 Biznes tizimlar taxlili va loyixalsh 144 5
338 Malumotlar kommunikatsiyasi 136 5
339 Oliy matimatikaning maxsus boplari 100 5
340 Muammo taxlili va echimi 113 5
341 Kreativ loyixalash 112 5
342 Chet tili 74 5
343 Muhandislik psixologiyasi 60 5
344 Malumotlar bazasini boshqarish tizimlari 135 5
345 Biznes tizimlar taxlili va loyixalash 144 5
346 Biznes tizimlar taxlili va loyixalash 144 5
347 Malumotlar bazasini boshqarish tizimlari 135 5
348 Web ilovalarni yaratish 108 5
349 Dasturlash tillari 114 5
350 Malumotlar kommunikatsiyasi 136 5
351 Malumotlarning intellektual taxlili 112 5
352 Biznes tizimlar taxlili va loyixalsh 144 5
353 Muammo taxlili va echimi 113 5
354 Kreativ loyixalash 112 5
355 Chet tili 74 5
356 Muhandislik psixologiyasi 60 5
357 Malumotlar kommunikatsiyasi 136 5
358 Muhandislik psixologiyasi 60 5
359 Biznes tizimlar taxlili va loyixalash 144 5
360 Malumotlar kommunikatsiyasi 136 5
361 Oliy matimatikaning maxsus boplari 100 5
362 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
363 Axborot va kodlash nazaryalari 142 5
364 Muhandislik psixologiyasi 60 5
365 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
366 Chet tili 74 5
367 Chet tili 74 5
368 Muhandislik psixologiyasi 60 5
369 Chet tili 74 5
370 Web ilovalarni yaratish 108 5
371 Web dasturlash 72 5
372 Web ilovalarni yaratish 108 5
373 Web ilovalarni yaratish 108 5
374 Malumotlar bazasi 172 5
375 Kreativ loyixalash 112 5
376 Chet tili 74 5
377 Malumotlar bazasi 172 5
378 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
379 Oliy matematikaning maxsus boplari 100 5
380 Web ilovalarni yaratish 108 5
381 Malumotlar bazasini boshqarish tizimlari 135 5
382 Elektr aloqa asoslari 142 5
383 Muammo taxlili va echimi 113 5
384 Muhandislik psixologiyasi 60 5
385 Telekommunikatsiyada operatsion tizimlar 142 5
386 Boshqarish tizimlari 86 5
387 Axborot va kodlash nazaryalari 142 5
388 Mikroprosessor 122 6
389 Optik aloqa tizimlari 143 6
390 Aloqa qurilmalari QTETM 128 6
391 Telekommunikatsiya tarmoqlari 142 6
392 Aloqa qurilmalari QTETM 128 6
393 Optik aloqa tizimlari 143 6
394 Mikroprosessor 122 6
395 Optik aloqa tizimlari 143 6
396 Mikroprosessor 122 6
397 Telekommunikatsiya tarmoqlari 142 6
398 Kasbiy ta'lim metodikasi 124 6
399 Aloqa qurilmalari QTETM 128 6
400 Telekommunikatsiya tarmoqlari 142 6
401 Kasbiy ta'lim metodikasi 124 6
402 Multimedia tizimlari va texnologiyalari 90 7
403 Masofaviy ta'lim texnologiyasi 98 7
404 Masofaviy ta'lim texnologiyasi 98 7
405 Multimedia tizimlari va texnologiyalari 148 7
406 Multimedia tizimlari va texnologiyalari 148 7
407 Multimedia tizimlari va texnologiyalari 148 7
408 Multimedia tizimlari va texnologiyalari 90 7
409 Masofaviy ta'lim texnologiyasi 98 7
410 Maxsus fanlardi o'qitish metodikasi 100 7
411 Maxsus fanlardi o'qitish metodikasi 100 7
412 Maxsus fanlardi o'qitish metodikasi 100 7
413 Talimda multimedia ilovalari 76 7
414 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
415 Talimda multimedia ilovalari 76 7
416 Talimda multimedia ilovalari 76 7
417 Tizimli taxlil asoslari 104 7
418 Multimedia tizimlari va texnologiyalari 90 7
419 MUTvaT 116 7
420 Teletrafika asoslari 144 7
421 Mobil aloqa tizimlari 56 7
422 Hayot faoliyati xavfsizligi 138 7
423 Hayot faoliyati xavfsizligi 138 7
424 Metrologiya,standart. va sertifikat. 154 7
425 Konsalting asoslari 72 7
426 Mikroprotsesor tizimlarini sozl. texn. 96 7
427 Real vaqt tizimlari 64 7
428 Metrologiya,standart. va sertifikat. 154 7
429 Konsalting asoslari 72 7
430 Mikroprotsesor tizimlarini sozl. texn. 96 7
431 Telekommunikatsiya uzatish tizimlari 142 7
432 MUTvaT 116 7
433 Keng polosali tarmoqlar 57 7
434 Telekommunikatsiya tarmoqlari 90 7
435 Intellektual tizimlar 104 7
436 Metrologiya,standart. va sertifikat. 104 7
437 Tizimli taxlil asoslari 104 7
438 Maxsus fanlardi o'qitish metodikasi 100 7
439 Talimda multimedia ilovalari 76 7
440 Mobil aloqa tizimlari 100 7
441 Hayot faoliyati xavfsizligi 138 7
442 Telekommunikatsiya tarmoqlari 90 7
443 Keng polosali tarmoqlar 57 7
444 Real vaqt tizimlari 64 7
445 Metrologiya,standart. va sertifikat. 154 7
446 Konsalting asoslari 72 7
447 Inson va kompyuter aloqasi 102 7
448 Intellektual tizimlar 148 7
449 Tizimli taxlil asoslari 157 7
450 Inson va kompyuter aloqasi 102 7
451 Tizimli taxlil asoslari 157 7
452 Tizimli taxlil asoslari 157 7
453 Tizimli taxlil asoslari 157 7
454 Intellektual tizimlar 104 7
455 Tizimli taxlil asoslari 104 7
456 Intellektual tizimlar 104 7
457 Tizimli taxlil asoslari 104 7
458 Tizimli taxlil asoslari 157 7
459 Intellektual tizimlar 148 7
460 Mikroprotsesor tizimlarini sozl. texn. 96 7
461 Real vaqt tizimlari 64 7
462 Metrologiya,standart. va sertifikat. 104 7
463 Metrologiya,standart. va sertifikat. 104 7
464 Metrologiya,standart. va sertifikat. 104 7
465 Metrologiya,standart. va sertifikat. 154 7
466 Metrologiya,standart. va sertifikat. 154 7
467 Metrologiya,standart. va sertifikat. 154 7
468 Intellektual tizimlar 148 7
469 Tizimli taxlil asoslari 157 7
470 Inson va kompyuter aloqasi 102 7
471 Intellektual tizimlar 104 7
472 Telekommunikatsiya uzatish tizimlari 142 7
473 Mobil aloqa tizimlari 102 7
474 Milliy g`oya 56 7
475 Amaliy chet tili 38 7
476 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
477 Milliy g`oya 56 7
478 Amaliy chet tili 44 7
479 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
480 Milliy g`oya 60 7
481 Amaliy chet tili 44 7
482 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
483 Milliy g`oya 60 7
484 Amaliy chet tili 44 7
485 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
486 Milliy g`oya 60 7
487 Mobil qurilmalar uchin dast. ilovalar 112 7
488 Amaliy chet tili 76 7
489 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
490 Amaliy chet tili 38 7
491 Milliy g`oya 56 7
492 Mobil aloqa tizimlari 102 7
493 Mobil aloqa tizimlari 102 7
494 Mobil aloqa tizimlari 100 7
495 Mobil aloqa tizimlari 100 7
496 Amaliy chet tili 40 7
497 Mobil aloqa tizimlari 100 7
498 Milliy g`oya 60 7
499 Amaliy chet tili 40 7
500 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
501 Milliy g`oya 60 7
502 Amaliy chet tili 40 7
503 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
504 Milliy g`oya 60 7
505 Amaliy chet tili 38 7
506 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
507 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
508 Milliy g`oya 60 7
509 Mobil aloqa tizimlari 56 7
510 Telekommunikatsiya tarmoqlari 90 7
511 Keng polosali tarmoqlar 57 7
512 Teletrafika asoslari 144 7
513 MUTvaT 116 7
514 Telekommunikatsiya uzatish tizimlari 142 7
515 Teletrafika asoslari 144 7
516 Mobil aloqa tizimlari 56 7
517 Milliy g`oya 60 7
518 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
519 Amaliy chet tili 76 7
520 Mobil qurilmalar uchin dast. ilovalar 112 7
521 Amaliy chet tili 76 7
522 Mobil qurilmalar uchin dast. ilovalar 112 7
523 O`zbekiston. demok. jam. qurish nazar. 56 7
524 Milliy g`oya 60 7
525 Talimda multimedia ilovalari 78 8
526 Amaliy matematik dasturiy paketlar 200 8
527 O'rnatilgan tizimlar va UDT 112 8
528 Telekommunikatsiyada axborot xavfsizligi 128 8
529 Keyingi avlod konvergent tarmoqlari 114 8
530 MUTvaT 114 8
531 Amaliy matematik dasturiy paketlar 200 8
532 Talimda multimedia ilovalari 78 8
533 Talimda multimedia ilovalari 78 8
534 Amaliy matematik dasturiy paketlar 200 8
535 Web texnologiya 136 8
536 Web texnologiya 136 8
537 Web texnologiya 136 8
538 Masofaviy ta'lim texnologiyasi 98 8
539 Masofaviy ta'lim texnologiyasi 98 8
540 Elektron dars yaratish texn 106 8
541 Masofaviy ta'lim texnologiyasi 98 8
542 Elektron dars yaratish texn 106 8
543 Elektron dars yaratish texn 106 8